2330 Prelucrarea combustibililor nucleari
2461 Fabricarea explozivilor
2960 Fabricarea armamentului si munitiei
6411 Activitatile postei nationale
6511 Activitati ale bancii centrale (nationale)
6512 Alte activitati de intermedieri monetare
6521 Activitati de creditare pe baza de contract
6522 Alte activitati de creditare
6523 Alte tipuri de intermediere financiara
6601 Activitati de asigurari pe viata
6602 Activitati ale caselor de pensii
6603 Alte activitati de asigurari
6711 Administrarea pietelor financiare
6712 Activitati de garantare a tranzactiilor (agenti financiari)
6713 Activitati auxiliare neclasificate in alta parte
6720 Activitati auxiliare ale caselor de asigurari si de pensii
7031 Agentii imobiliare
7032 Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract
7411 Activitati juridice
7412  Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultatii in domeniul fiscal
7511 Activitati de administratie generala
7512 Administrarea activitatii organismelor care actioneaza in domeniul ingrijirii sanatatii, invatamantului, culturii, protectiei mediului inconjurator si a altor activitati sociale
7513 Administrarea si sustinerea activitatilor economice
7514 Activitati auxiliare pentru guvern
7521 Activitati de afaceri externe
7522 Activitati de aparare nationala
7523 Activitati de justitie
7524 Activitati de ordine publica
7525 Activitati de protectie civila
7530 Activitati de protectie sociala obligatorie
8010 Invatamant primar
8021 Invatamant secundar general
8022 Invatamant secundar teoretic, tehnic sau profesional
8030 Invatamantul superior
8042 Alte forme de invatamant
8511 Activitati de asistenta spitaliceasca si sanatoriala
8512 Activitati de asistenta medicala ambulatorie
8513 Activitati de asistenta stomatologica
8514 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
8520 Activitati veterinare
8531 Activitati de asistenta sociala cu cazare
8532 Activitati de asistenta sociala fara cazare
9111 Activitati ale organizatiilor economice si patronale
9112 Activitati ale organizatiilor profesionale
9120 Activitati ale sindicatelor salariatilor
9131 Activitati ale organizatiilor religioase
9132 Activitati ale organizatiilor politice
9133 Alte activitati asociative
9240 Activitati ale agentiilor de presa
9251 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
9252 Activitati ale muzeelor, conservarea monumentelor si cladirilor istorice
9253 Activitati ale gradinilor botanice si zoologice si ale rezervatiilor naturale
9305Alte activitati de servicii personale
9500Activitati ale personalului angajat in gospodarii particulare
9600Activitati desfasurate in gospodarii private,de producere a bunurilor destinate consumului propriu
9700Activitati ale gospodariilor private,de servicii pentru scopuri proprii
9900 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale