Activitati care nu necesita autorizatii:

0111 Cultura cerealelor
0112 Cultura leguminoaselor boabe
0113 Cultura cartofului, plantelor tehnice, medicinale si aromatice
0114 Cultura plantelor de nutret
0115 Cultura legumelor, bostanoaselor si ciupercilor
0116 Cultura florilor si plantelor ornamentale
0117 Pomicultura si cultura altor plante fructifere (cu exceptia strugurilor)
0118 Viticultura
0144 Alte servicii pentru agricultura
0211 Conservarea si dezvoltarea fondului forestier – numai daca NU necesita lucrari de amenajare a bazinelor torentiale si de impadurire a terenurilor excesiv degradate prin eroziune si degradare
0212 Recoltarea si valorificarea produselor accesorii ale padurii
2211 Editarea cartilor, brosurilor si a altor publicatii
2212 Editarea ziarelor
2213 Editarea revistelor si a periodicelor
2214 Editarea suportilor pentru inregistrari audio
2215 Alte activitati de editare
2221 Tiparirea ziarelor
2222 Alte activitati de tiparire
2223 Legatorie si finisare
2224 Compozitii tipografice si fotogravura
2225 Alte activitati anexe tipografiei
2231 Reproducerea pe suporti a inregistrarilor audio
2232 Reproducerea pe suporti a inregistrarilor video
2233 Reproducerea pe suporti a inregistrarilor cu caracter informatic
3550 Productia altor mijloace de transport
3662 Confectionarea maturilor si periilor
4521 Lucrari de constructii, inclusiv lucrari de arta – daca nu implica proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia de centre comerciale si parcari
4522 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4526 Alte lucrari specifice pentru constructii
4531 Lucrari de instalatii electrice – daca nu implica constructia liniilor electrice aeriene cu o tensiune de 220 kV sau mai multi si o lungime de peste 15 km.
4533 Lucrari de instalatii sanitare si de incalzire centrala si de montaj de echipamente si utilaje tehnologice la cladiri si constructii ingineresti
4534 Alte lucrari de instalatii si de constructii auxiliare
4541 Lucrari de ipsoserie
4542 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4543 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4544 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4545 Alte lucrari de finisare
4550 Inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personal de deservire aferent
5010 Comert cu autovehicule – spatiu comercial cu suprafata de pana in 100 mp.
5030 Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule – exceptie baterii si ulei de motor
5041 Vanzarea motocicletelor, pieselor si accesoriilor aferente – exceptie baterii si ulei de motor
5111 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semiproduse – numai daca nu se desfasoara in centru comercial si/sau unitate dotata cu parcare
5112 Intermedieri in comertul cu combustibil, minerale si produse chimice pentru industrie – idem pct. anterior
5113 Intermedieri in comertul cu material lemnos si de constructii – idem pct. anterior
5114 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane – idem pct. anterior
5115 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie – idem pct. anterior
5116 Intermedieri in comertul cu textile, confectii, incaltaminte si articole din piele – idem pct. anterior
5117 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun – idem pct. anterior
5118 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, neclasificate in alta parte – idem pct. anterior
5119 Intermedieri in comertul cu produse diverse – idem pct. anterior
5121 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor – idem pct. anterior
5122 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor – idem pct. anterior
5125 Comert cu ridicata al tutunului neprelucrat – idem pct. anterior
5131 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor proaspete – idem pct. anterior
5134 Comert cu ridicata al bauturilor– idem pct. anterior
5135 Comert cu ridicata al tutunului – idem pct. anterior
5136 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase – idem pct. anterior
5137 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente – idem pct. anterior
5139 Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun – idem pct. anterior
5141 Comert cu ridicata al produselor textile – idem pct. anterior
5142 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei – idem pct. anterior
5143 Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc si al aparatelor de radio si televizoare – idem pct. anterior
5144 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, tapete si produse de intretinere – idem pct. anterior
5145 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie – idem pct. anterior
5147 Comert cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a. – idem pct. anterior
5152 Comert cu ridicata al produselor si minereurilor metalice
5153 Comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii – numai daca nu se desfasoara in centru comercial si/sau unitate dotata cu parcare
5154 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor, de fierarie, ipsoserie si incalzire
5155 Comert cu ridicata al produselor chimice – fara fitosanitare
5156 Comert cu ridicata al altor produse intermediare n.c.a.
5161 Comert cu ridicata al masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului si lemnului – numai daca nu se desfasoara in centru comercial si/sau unitate dotata cu parcare
5162 Comert cu ridicata al masinilor pentru constructii – idem pct. anterior
5163 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila, masinilor de cusut si de tricotat – idem pct. anterior
5164 Comert cu ridicata al masinilor si materialelor de birou – idem pct. anterior
5165 Comert cu ridicata al altor masini utilizate in industrie, comert si transport – idem pct. anterior
5166 Comert cu ridicata al masinilor, accesoriilor si uneltelor agricole – idem pct. anterior
5170 Comert cu ridicata al altor produse n.c.a. – idem pct. anterior
5211 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun – idem pct. anterior
5212 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare – idem pct. anterior
5225 Comert cu amanuntul al bauturilor – idem pct. anterior
5226 Comert cu amanuntul al produselor din tutun – idem pct. anterior
5232 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice
5233 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de toaleta – numai daca nu se desfasoara in centru comercial si/sau unitate dotata cu parcare
5241 Comert cu amanuntul al textilelor – idem pct. anterior
5242 Comert cu amanuntul al imbracamintei – idem pct. anterior
5243 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele – idem pct. anterior
5244 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic – idem pct. anterior
5245 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrice de uz casnic – idem pct. anterior
5246 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, vopsitorie, sticla si articole din sticla – idem pct. anterior
5247 Comert cu amanuntul al cartilor, jurnalelor si articolelor de papetarie – idem pct. anterior
5248 Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse neclasificate in alta parte – idem pct. anterior
5250 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
5261 Comert cu amanuntul prin corespondenta
5262 Comert cu amanuntul prin standuri in piete
5263 Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine
5271 Reparatii de incaltaminte si ale altor articole din piele
5272 Reparatii de articole electrice de uz gospodaresc
5273 Reparatii de ceasuri si bijuterii
5274 Alte reparatii de articole personale si gospodaresti
6021 Alte transporturi terestre de calatori pe baza de grafic – daca nu se realizeaza cu : tramvai, cai ferate suspendate sau subterane, linii suspendate sau similare de un anumit tip, utilizate exclusiv sau in principal pentru transportul de pasageri
6022 Transporturi cu taxiuri
6023 Transporturi terestre de calatori, ocazionale
6024 Transporturi rutiere de marfuri – numai pt. substante si deseuri periculoase
6330 Activitati ale agentiilor de turism si asistenta turistica
6340 Activitati ale altor agentii de transport
6411 Activitati de corespondenta
6412 Activitati de mesagerie
6413 Activitati de curier (altele decat cele de posta nationala)
6421 Activitati de telefonie
6422 Activitati de telegrafie, telex
6423 Activitati de transmitere de date
6424 Activitati de radioficare
6431 Activitati de radiodifuziune
6432 Activitati de televiziune
6433 Activitati de radiocomunicatii
6441 Gestionarea spectrului de frecvente radio
6442 Alte servicii de telecomunicatii neclasificate in alta parte – in cazul echipamentelor fixe destinate transmiterii electrice sau radio electrice de semnale, acestea trebuie sa aiba putere mai mica de 500 kw
6511 Activitati ale bancii centrale (nationale)
6512 Alte activitati de intermedieri monetare
6521 Activitati de creditare pe baza de contract
6522 Alte activitati de creditare
6523 Alte tipuri de intermedieri financiare
6601 Activitati de asigurari pe viata
6602 Activitati ale caselor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)
6603 Alte activitati de asigurari
6711 Administrarea pietelor financiare
6712 Activitati de garantare a tranzactiilor (agenti financiari)
6713 Activitati auxiliare neclasificate in alta parte
6720 Activitati auxiliare ale caselor de asigurari si de pensii
7011 Dezvoltare (promovare) imobiliara
7012 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare
7020 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7031 Agentii imobiliare
7032 Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract
7110 Inchirierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica – unitati fara parcare
7121 Inchirierea altor mijloace de transport terestru – unitati fara parcare
7122 Inchirierea mijloacelor de transport pe apa – fara cursuri de apa interne si porturi pentru traficul pe cursuri de apa interne care permit trecerea unor vase de peste 1.350 tone
7123 Inchirierea mijloacelor de transport aerian – aeroporturi cu o lungime de baza a de pistei de decolare de pana in 2.100 m
7131 Inchirierea masinilor si echipamentelor agricole
7132 Inchirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii fara personal de deservire aferent
7133 Inchirierea masinilor si echipamentelor de birou
7134 Inchirierea altor masini si echipamente
7140 Inchirierea bunurilor personale si gospodaresti
7210 Consultatii in domeniul echipamentelor de calcul
7220 Realizarea si furnizarea de programe
7230 Prelucrarea datelor
7240 Activitati legate de bancile de date
7250 Intretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor
7260 Alte activitati legate de informatica
7320 Cercetare si dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
7411 Activitati juridice
7412 Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultatii in domeniul fiscal
7413 Activitati de studiere a pietei si de sondaj
7414 Activitati de consultare pentru afaceri si management
7415 Activitatile companiilor de management
7420 Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice
7440 Publicitate
7450 Selectia si plasarea fortei de munca
7460 Activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor
7470 Activitati de intretinere si curatare a cladirilor – numai pt. activitati de dezinfectie, de dezinsectie si deratizare din cladiri.
7482 Activitati de ambalare
7483 Activitati de secretariat, dactilografiere, multiplicare si traduceri
7484 Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor
7511 Activitati de administratie generala
7512 Administrarea activitatii organismelor care actioneaza in domeniul ingrijirii sanatatii, invatamantului, culturii, protectiei mediului inconjurator si a altor activitati sociale
7513 Administrarea si sustinerea activitatilor economice
7514 Activitati auxiliare pentru guvern
7521 Activitati de afaceri externe
7522 Activitati de aparare nationala
7523 Activitati de justitie
7524 Activitati de ordine publica
7531 Activitati de protectie sociala obligatorie (exclusiv ajutoarele pentru somaj)
7532 Gestionarea fondului de somaj
9111 Activitati ale organizatiilor economice si patronale
9112 Activitati ale organizatiilor profesionale
9120 Activitati ale sindicatelor salariatilor
9131 Activitati ale organizatiilor religioase
9132 Activitati ale organizatiilor politice
9133 Alte activitati asociative
9211 Productia de filme cinematografice si video
9212 Distributia de filme cinematografice si video
9213 Proiectia de filme cinematografice
9220 Activitati de radio si televiziune
9231 Activitati de arta si spectacole
9232 Activitati de gestionare a salilor de spectacole
9233 Alte activitati de spectacole
9240 Activitati ale agentiilor de presa
9251 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
9252 Activitati ale muzeelor, conservarea monumentelor si cladirilor istorice
9271 Jocuri de noroc
9303 Activitati de pompe funebre si similare
9305 Alte activitati de servicii
9500 Activitati ale personalului angajat in gospodarii personale
9900 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale