Aceasta categorie cuprinde activitatea de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale, a aburului si apei, printr-o infrastructura permanenta (retea) de linii electrice, conducte principale si tevi. Dimensiunea retelei nu este decisiva; categoria include de asemenea furnizarea energiei electrice, a gazelor, aburului si apei si a celor similare, In parcuri industriale sau blocuri de apartamente.
Productia, administrarea retelei si furnizarea catre utilizatorul final pot fi efectuate: de catre aceeasi unitate sau o unitate diferita. Unitatile angajate In furnizarea energiei electrice si/sau a gazelor si/sau a aburului si apei calde si/sau a apei, trebuie sa fie clasificate conform cu principala lor activitate.

351 Productia, transportul si distributia energiei electrice

  • 3511 Productia de energie electrica
  • 3512 Transportul energiei electrice
  • 3513 Distributia energiei electrice
  • 3514 Comercializarea energiei electrice

352 Productia gazelor; distributia combustibililor gazosi prin conducte

  • 3521 Productia gazelor
  • 3522 Distributia combustibililor gazosi, prin conducte
  • 3523 Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte

353 Furnizarea de abur si aer conditionat

  • 3530 Furnizarea de abur si aer conditionat