Aceasta categorie include:

 • Invatamantul public si particular la orice nivel si pentru orice profesie, oral sau scris, precum si prin radio si televiziune.
 • Include atat Invatamantul asigurat de diferite institutii In sistemul scolar obisnuit (reglementar), la diferitele sale nivele, cat si Invatamantul pentru adulti, programele de alfabetizare etc.
 • Pentru fiecare nivel al Invatamantului initial, clasele includ Invatamant special pentru elevi handicapati fizic si mental.
 • Invatamantul pentru adulti, care este similar In continut cu Invatamantul asigurat la anumite nivele, este inclus In acel nivel.

Aceasta diviziune include, de asemenea:

 • Alte tipuri de Invatamant, cum sunt scolile de soferi.

Aceasta diviziune exclude:

 • Invatamantul cu scop In primul rand recreativ, cum ar fi: bridge sau golf. Activitatea de educatie se poate realiza In sali de curs, prin programe radio-tv, prin Internet sau corespondenta.
 • Invatamant prescolar (Invatamant ce precede primul nivel);
 • Invatamant primar (primul nivel de Invatamant).Activitatea de educatie se poate realiza In sali de curs, prin programe radio-tv, prin Internet sau corespondenta.
 • Activitatea de educatie a elevilor din scolile generale, corespunzatoare (mai mult, sau mai putin) perioadei de scolarizare obligatorie;
 • Activitatea de educatie a elevilor din scolile generale, ce ofera acces la Invatamantul superior.Specializarea pe un anumit obiect de studiu la acest nivel are, adesea, influenta chiar si asupra experientei educationale a celor ce urmeaza un program general. Astfel de programe pregatesc elevii, fie pentru Invatamantul tehnic si profesional, fie pentru admiterea In Invatamantul superior, fara a fi necesara alegerea unei discipline anume.
 • Invatamant teoretic, tehnic sau profesional, inferior nivelului universitar definit In clasa 80.30.In mod normal, programele presupun o specializare pe obiecte de studiu, care combina cunostintele teoretice, de baza, cu abilitati practice necesare In actuala sau viitoarea meserie. Scopul unui program poate varia, de la pregatirea elevului pentru un domeniu general de activitate, pana la pregatirea lui pentru un domeniu specific. Aceasta clasa exclude :

  • – invatamantul tehnic si profesional, la nivel postliceal si universitar, vezi 80.30. Activitatea de educatie se poate realiza In sali de curs, prin programe radio-tv, prin Internet sau corespondenta.
  • – prima, a doua si a treia treapta a Invatamantului superior:
  • – invatamant post-liceal si In colegiile universitare ce nu acorda o diploma de licenta sau o diploma echivalenta;
 • Invatamant universitar si postuniversitar finalizat prin obtinerea diplomei de licenta sau a celei echivalente.La acest nivel este oferita o mare varietate de programe specializate, unele punand accent pe instruirea teoretic altele pe cea practica.Aceasta grupa este rezervata pentru pregatirea specializata a adultilor, necomparabila cu educatia generala,.Activitatea de educatie se poate realiza In sali de curs, prin programe radio-tv, prin Internet sau corespondenta.
 • Activitatile de instruire teoretica si practica In scolile de conducere auto (pilotaj), pentru obtinerea de permise, altele decat certificatele comerciale.
 • Invatamantul pentru adulti; instruirea pentru cei care nu frecventeaza un centru scolar sau sistem universitar. Instruirea se poate face In timpul zilei sau seara, In scoli sau In centre special rezervate adultilor.
 • Activitati de Invatamant, ce nu pot fi clasificate pe nivele. Aceasta clasa exclude:

  • – invatamant universitar.
  • – activitatea scolilor de dans.
  • – instruiri In sport si jocuri.

851 Invatamant prescolar

 • 8510 Invatamant prescolar

852 Invatamant primar

 • 8520 Invatamant primar

853 Invatamant secundar

 • 8531 Invatamant secundar general
 • 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional

854 Invatamant superior

 • 8541 Invatamant superior non-universitar
 • 8542 Invatamant superior universitar

855 Alte forme de invatamant

 • 8551 Invatamant in dom niul sportiv si recreational
 • 8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, alte domenii)
 • 8553 Scoli de conducere (pilotaj)
 • 8559 Alte forme de invatamant n.c.a.

856 Activitati de servicii suport pentru invatamant

 • 8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant