In aceasta categorie sunt incluse:

 1. activitatea de obtinere si redistribuire a fondurilor, altele decat In scopul asigurarilor, sau al asigurarii fondului de pensii sau al asigurarilor sociale de stat
 2. intermedieri monetare ale institutiilor monetare, altele decat banca nationala (activitati bancare), inclusiv activitatile bancilor de stabilire a scontului. Tot In aceasta clasa se includ si activitatile caselor de economii, precum si ale institutiilor specializate pentru acordarea creditelor pentru locuinte, care accepta depuneri (detin depozite).
 3. creditul pe baza de contract (leasing financiar). Termenul acopera durata de functionare pentru un bun, timp In care contractantul beneficiaza de toate avantajele oferite de utilizarea acestuia, asumadu-si toate riscurile de proprietate. Bunurile pot fi sau nu transferate.
 4. intermedieri financiare, In principal legate de cei care fac Imprumuturi cu institutii neimplicate In intermedieri monetare, inclusiv acordarea de credite pentru consum si cu termen lung, pentru finantarea activitatilor economice, precum si Imprumuturile de bani acordate In afara sistemului bancar. Se include In aceasta clasa si acordarea de credite pentru cumpararea de locuinte de catre institutii specializate care nu percep depuneri, precum si cooperativele de credit si CAR.
 5. alte servicii de intermedieri financiare care sunt legate In principal de distribuirea fondurilor, altele decat cele care fac obiectul Imprumuturilor, cum sunt: serviciile companiilor de investitii, serviciile pentru distribuirea fondurilor de investitii pentru micii proprietari, serviciile de mediere neincluse In alte categorii.
 6. activitatile de gestionare si supervizare a pietelor financiare, altele decat cele realizate de institutiile publice si activitatile bursei de valori si ale altor institutii care reglementeaza sau supervizeaza activitatile pietelor financiare, inclusiv activitatile burselor de comert de marfuri.
 7. tranzactiile pe piata financiara In contul altora (agenti de bursa) si activitatile conexe acestora (servicii legate de bursele de efecte), cum sunt: servicii de operatii intermediare cu hartii de valoare, servicii de emitere si Inregistrare a hartiilor de valoare, servicii de control si reglare a portofoliilor active, alte servicii legate de bursele de efecte.
 8. activitatile implicate sau strans legate de administrarea fondurilor de asigurari sau pensii, altele decat cele ale intermedierii financiare, incluzand serviciile intermediarilor, agentiilor si agentilor de asigurari (agentii de intermediere care negociaza si Incheie contracte de asigurare pentru societatile de asigurare sau reasigurare, ori care presteaza alte servicii privind Incheierea si executarea unor asemenea contracte); servicii de consultatii In domeniile asigurarii si garantiilor pentru pensii; servicii de dispatch (bonificatia care se acorda de catre armatorul unei nave navlositorului, pentru timpul economisit la Incarcarea sau descarcarea acesteia) si de evaluare a pagubelor; servicii actuariale si serviciile statisticienilor specialisti In calcule financiare de probabilitati, cu aplicatie, In special, In materie de asigurari

Cod CAEN : 64 Intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii.

641 Intermediere monetara

 • 6411 Activitati ale bancii centrale (nationale)
 • 6419 Alte activitati de intermedieri monetare

642 Activitati ale holdingurilor

 • 6420 Activitati ale holdingurilor

643 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare

 • 6430 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare

649 Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati
de asigurari si fonduri de pensii

 • 6491 Leasing financiar
 • 6492 Alte activitati de creditare
 • 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a.

Cod CAEN : 65 Activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii.

651 Activitati de asigurari

 • 6511 Activitati de asigurari de viata
 • 6512 Alte activitati de asigurari (exceptand asigurarile de viata)

652 Activitati de reasigurare

 • 6520 Activitati de reasigurare

653 Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)

 • 6530 Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)

 

Cod CAEN : 66 Activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii.

661 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si fonduri de pensii

 • 6611 Administrarea pietelor financiare
 • 6612 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare
 • 6619 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii

662 Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii

 • 6621 Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor
 • 6622 Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari
 • 6629 Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii

663 Activitati de administrare a fondurilor

 • 6630 Activitati de administrare a fondurilor