In aceasta categorie sunt incluse:
1. distributia apei potabile si nepotabile,captarea si tratarea acesteia
2. colectarea si tratarea deseurilor menajere si industriale, nu pentru a fi utilizate In continuare Intr-un proces
de prelucrare industriala, ci In scopul Indepartarii lor, rezultatul fiind un produs de mica valoare, sau fara nici o valoare.
3. alte activitati, cum ar fi curatarea strazilor si Indepartarea zapezii etc.

Cod CAEN : 36 Captarea, tratarea si distributia apei.

360 Captarea, tratarea si distributia apei

  • 3600 Captarea, tratarea si distributia apei

 

Cod CAEN : 37 Colectarea si epurarea apelor uzate.

370 Colectarea si epurarea apelor uzate

  • 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate

 

Cod CAEN : 38 Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile.

381 Colectarea deseurilor

  • 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
  • 3812 Colectarea deseurilor periculoase

382 Tratarea si eliminarea deseurilor

  • 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
  • 3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

383 Recuperare materialelor

  • 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
  • 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Cod CAEN : 39 Activitati si servicii de decontaminare.

390 Activitati si servicii de decontaminare

  • 3900 Activitati si servicii de decontaminare