Ce sunt clasificarile statistice?

O clasificare statistica prezinta urmatoarele caracteristici principale:

  1. organizare ierarhica stricta si detaliata care face posibila culegerea si prezentarea informatiilor la diverse nivele de agregare (in functie de disponibilitatea datelor);
  2. acoperirea exhaustiva a domeniului observat;
  3. incadrarea fiecarui fenomen sau obiect analizat intr-o singura entitate de clasificare (entitati ce se exclud reciproc);
  4. clasarea obiectelor analizate pe diverse ramuri ale clasificarii este guvernata de principii metodologice omogene.

Care sunt diferentele intre vechiul si noul cod CAEN?

Diferentele intre vechea si noua versiune CAEN sunt de substanta si se refera la:

  • 272 grupe, cu 48 mai multe decat CAEN Rev. 1;
  • 615 clase, cu 101 mai multe decat CAEN Rev. 1;

Modificarile intre CAEN Rev. 1 si CAEN Rev. 2 sunt de tipul:

  • la doua sau mai multe clase CAEN Rev. 1 ii corespunde o singura clasa CAEN Rev. 2;
  • o singura clasa CAEN Rev. 1 are in corespondenta doua sau mai multe clase CAEN Rev. 2;
  • la doua sau mai multe clase CAEN Rev. 1 corespund doua sau mai multe clase CAEN Rev. 2.

In cadrul acestor relatii de corespondenta, o activitate exprimata printr-o clasa CAEN Rev. 1 poate fi exprimata prin mai multe clase CAEN Rev. 2; mai multe clase CAEN Rev. 2 pot fi exprimate printr-o singura clasa CAEN Rev. 1.
Dupa data de 01.01.2008, documentele depuse de comercianti in sustinerea cererii de inregistrare la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal trebuie sa fie intocmite potrivit CAEN Rev. 2.

Se recomanda comerciantilor solicitarea actualizarii obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2 odata cu modificarea altor elemente ale actului constitutiv.  Actualizarea obiectului de activitate se efectueaza la cererea comerciantilor in baza actului modificator, care va fi insotit de actul constitutiv actualizat.
Conform art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, oficiul registrului comertului va inainta actul modificator astfel inregistrat si o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv catre Regia Autonoma „Monitorul Oficial”, spre a fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii.


Codurile COR

COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania) este un nomenclator aparut in… citeste

Coduri CAEN neadmise pt. SRL-D

Lista codurile CAEN care nu pot fi utilizate la infiintarea unui SRL-D… citeste >

Documente necesare inregistrare firma

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comertului a mentiunilor privind modificare obiectului de activitate (completare, extindere, reformulare, precizare domeniu si activitate principala, schimbarea domeniului si activitatii principale… citeste >