CAEN = Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala.

* CAEN simbolizeaza acronimul folosit pentru a desemna clasificarea statistica nationala a activitatilor economice din Romania. Aceste clasificari au fost proiectate pentru a permite sortarea pe criterii de omogenitate a datelor referitoare la „unitati statistice”, cum ar fi, de exemplu, o fabrica sau un grup de fabrici ce alcatuiesc o entitate economica sau o intreprindere. Clasificarea asigura baza pentru pregatirea unei game largi de date statistice (productie, factori de productie, formarea de capital si tranzactiile financiare) ale acestor unitati.