Gazduire Web

Cod CAEN Romania

Ce este CAEN?

CAEN*1) reprezinta acronimul utilizat pentru a desemna clasificarea statistica nationala a activitatilor economice din România. Aceasta clasificare a fost proiectata pentru a permite gruparea pe criterii de omogenitate a datelor referitoare la “unitati statistice”, cum ar fi, de exemplu, o uzina sau un grup de uzine ce constituie o entitate economica, o întreprindere. Clasificarea asigura baza pentru pregatirea unei game largi de date statistice (productie, factori de productie, formarea de capital si tranzactiile financiare) ale acestor unitati.

CAEN = Clasificarea activitatilor din economia nationala.

Ce sunt clasificarile statistice?

O clasificare statistica prezinta urmatoarele caracteristici principale:

a) organizare ierarhica stricta si detaliata care face posibila culegerea si prezentarea informatiilor la diverse nivele de agregare (în functie de disponibilitatea datelor);

b) acoperirea exhaustiva a domeniului observat;

c) încadrarea fiecarui fenomen sau obiect analizat într-o singura entitate de clasificare (entitati ce se exclud reciproc);

d) clasarea obiectelor analizate pe diverse ramuri ale clasificarii este guvernata de principii metodologice omogene.

Care sunt diferentele intre vechiul si noul (an 2008) cod CAEN?

Diferentele între vechea si noua versiune CAEN sunt de substanta si se refera la:
CAEN Rev. 2 cuprinde:
- 272 grupe, cu 48 mai multe decât CAEN Rev. 1;
- 615 clase, cu 101 mai multe decât CAEN Rev. 1;
Modificarile între CAEN Rev. 1 si CAEN Rev. 2 sunt de tipul:
- la doua sau mai multe clase CAEN Rev. 1 îi corespunde o singura clasa CAEN Rev. 2;
- o singura clasa CAEN Rev. 1 are în corespondenta doua sau mai multe clase CAEN Rev. 2;
- la doua sau mai multe clase CAEN Rev. 1 corespund doua sau mai multe clase CAEN Rev. 2.

În cadrul acestor relatii de corespondenta, o activitate exprimata printr-o clasa CAEN Rev. 1 poate fi exprimata prin mai multe clase CAEN Rev. 2; mai multe clase CAEN Rev. 2 pot fi exprimate printr-o singura clasa CAEN Rev. 1.
Dupa data de 01.01.2008, documentele depuse de comercianti în sustinerea cererii de înregistrare la oficiul registrului comertului de pe lânga tribunal trebuie sa fie întocmite potrivit CAEN Rev. 2.
Actualizarea obiectului de activitate se efectueaza la cererea comerciantilor în baza actului modificator, care va fi însotit de actul constitutiv actualizat.
Conform art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, oficiul registrului comertului va înainta actul modificator astfel înregistrat si o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv catre Regia Autonoma “Monitorul Oficial”, spre a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii.
Se recomanda comerciantilor solicitarea actualizarii obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2 odata cu modificarea altor elemente ale actului constitutiv.